iPhone最新人気アプリランキング

COLAB SOS

COLAB SOS

【ニュース】無料アプリランキング

本日
-
昨日
-
一昨日
-

【ニュース】総合ランキング

本日
-
昨日
-
一昨日
-

【AppStore総合】無料アプリランキング

本日
-
昨日
-
一昨日
-
メインカテゴリ

ニュース

関連カテゴリ

ビジネス

リリース日

2018-11-20

価格

無料

現在のバージョン

1.3.1

ファイルサイズ

約13MB

制作者

Center of Overseas Labour - Colab

販売者

Center of Overseas Labour - Colab

アプリスクリーンショット

アプリ詳細

Ứng dụng kết nối với người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài (COLAB SOS) là công cụ thiết yếu để người lao động, thực tập sinh và điều dưỡng viên đang làm việc tại nước ngoài theo các chương trình Trung tâm đang thực hiện khi gặp nguy hiểm hoặc các sự số phát sinh có thể liên lạc, đề nghị sự trợ giúp khẩn cấp từ các cơ quan chức năng.
Ứng dụng cung cấp thông tin nhanh, kịp thời tới thiết bị di động, tài khoản của người lao động những chính sách, pháp luật mới của Việt Nam và nước sở tại, từ đó tránh tình trạng người lao động thiếu thông tin, kiến thức dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật, cư trú bất hợp pháp.
Ứng dụng cập nhật thông tin chính xác về tình trạng hồ sơ, hợp đồng lao động cũng như các thông tin về việc làm trong và ngoài nước.
Ứng dụng giúp giải đáp những thắc mắc cơ bản cho người lao động về các thủ tục hành chính tại nước sở tại và Việt Nam.

対応端末

iPad2Wifi-iPad2Wifi / iPad23G-iPad23G / iPhone4S-iPhone4S / iPadThirdGen-iPadThirdGen / iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G / iPhone5-iPhone5 / iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen / iPadFourthGen-iPadFourthGen / iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G / iPadMini-iPadMini / iPadMini4G-iPadMini4G / iPhone5c-iPhone5c / iPhone5s-iPhone5s / iPadAir-iPadAir / iPadAirCellular-iPadAirCellular / iPadMiniRetina-iPadMiniRetina / iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular / iPhone6-iPhone6 / iPhone6Plus-iPhone6Plus / iPadAir2-iPadAir2 / iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular / iPadMini3-iPadMini3 / iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular / iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen / iPhone6s-iPhone6s / iPhone6sPlus-iPhone6sPlus / iPadMini4-iPadMini4 / iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular / iPadPro-iPadPro / iPadProCellular-iPadProCellular / iPadPro97-iPadPro97 / iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular / iPhoneSE-iPhoneSE / iPhone7-iPhone7 / iPhone7Plus-iPhone7Plus / iPad611-iPad611 / iPad612-iPad612 / iPad71-iPad71 / iPad72-iPad72 / iPad73-iPad73 / iPad74-iPad74 / iPhone8-iPhone8 / iPhone8Plus-iPhone8Plus / iPhoneX-iPhoneX / iPad75-iPad75 / iPad76-iPad76 / iPhoneXS-iPhoneXS / iPhoneXSMax-iPhoneXSMax / iPhoneXR-iPhoneXR / iPad812-iPad812 / iPad834-iPad834 / iPad856-iPad856 / iPad878-iPad878 / iPadMini5-iPadMini5 / iPadMini5Cellular-iPadMini5Cellular / iPadAir3-iPadAir3 / iPadAir3Cellular-iPadAir3Cellular / iPodTouchSeventhGen-iPodTouchSeventhGen / iPhone11-iPhone11 / iPhone11Pro-iPhone11Pro / iPadSeventhGen-iPadSeventhGen / iPadSeventhGenCellular-iPadSeventhGenCellular / iPhone11ProMax-iPhone11ProMax

リリースノート|新機能

Updated performance, fixed bugs.

COLAB SOS
ランキング解析情報詳細

【ニュース】無料アプリ部門ランキング

リリース日(発売日)

2018-11-20

リリースから経過日数

501日経過

カテゴリランキング初1位獲得日
未取得
カテゴリランキング初トップ10入り
未取得
カテゴリランキング初50位入り
未取得
直近1年の1位獲得回数(日数)

0回/366回

直近1年のベスト10入り回数(日数)

0回/366回

直近1年のベスト50入り回数(日数)

0回/366回

※当データはiOS-App.jpの独自集計によるものとなりAppStoreに実際に表示された内容と若干異なる場合がございます。